ศีรษะล้านในผู้หญิง

     ภาวะผมร่วง ผมบาง ศีรษะล้าน พบได้ไม่น้อยในผู้หญิงยุคปัจจุบัน ผู้หญิงที่มีปัญหาเรื่องเส้นผม มักจะทุกข์ใจและกังวลใจมากกว่าผู้ชาย เพราะผู้หญิงกับความสวยงามเป็นของคู่กัน ดังคำโบราณที่ว่า "ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง"

     สาเหตุของ ผมร่วง ผมบาง และ ศีรษะล้าน ในผู้หญิง มาจาก 3 สาเหตุใหญ่ๆ คือ

     1.กรรมพันธุ์ เป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุด พบได้ประมาณ 90% ของคนไข้ผู้หญิงศีรษะล้าน มีอาการแสดงได้ 2 รูปแบบ คือ

     แบบที่ 1 แบบที่พบได้บ่อย คือจะมี ผมบาง หรือ ศีรษะล้าน เฉพาะตรงบริเวณกลางๆศีรษะเท่านั้น ส่วนแนวผมด้านหน้ายังคงดีอยู่ไม่ถอยร่นเข้าไปเหมือนในผู้ชาย เชื่อกันว่ากลไกการเกิด ศีรษะล้าน แบบนี้ ไม่มีความเกี่ยวข้องกับปริมาณ ฮอร์โมนเพศชาย ในร่างกาย แบ่งความรุนแรงออกเป็น 3 ระดับ คือ

ศีรษะล้านจากกรรมพันธุ์ ระดับ 1

ระดับที่ 1 เริ่มมีผมบางลง จะเห็นได้ชัดตรงรอยแสกของเส้นผม แต่ผมยังบางไม่มากนัก

การรักษา ศีรษะล้านจากกรรมพันธุ์ ระดับที่ 1 ควรลองใช้ยาดูก่อน ยังไม่มีความจำเป็นต้องปลูกผม เพราะเส้นผมเพิ่งเริ่มบางลง และเส้นเล็กลง อาการยังเป็นไม่มากนัก

ศีรษะล้านจากกรรมพันธุ์ ระดับ 2

ระดับที่ 2 ผมบางมากขึ้นจนเริ่มเห็นหนังศีรษะ พื้นที่ ศีรษะล้าน ขยายมากขึ้นกว่าเดิม

การรักษา ศีรษะล้านจากกรรมพันธุ์ ระดับที่ 2 ควรใช้วิธีการปลูกผมโดยการย้ายเซลล์ หลังปลูกผมแล้วควรใช้ยา เพื่อชะลอหรือป้องกัน ไม่ให้ผมเดิม(ผมที่ไม่ได้ปลูก) ร่วงมากขึ้น มิฉะนั้น ผมเดิมก็จะบางลงอีก และ/หรือ พื้นที่ของศีรษะล้านก็อาจจะเพิ่มขึ้น จนอาจต้องกลับมาปลูกผมซ้ำอีก

ศีรษะล้านจากกรรมพันธุ์ ระดับ 3

ระดับที่ 3 ผมบางมาก จนเห็นหนังศีรษะชัดเจน พื้นที่ ศีรษะล้าน ขยายออกไปทางด้านข้างโดยรอบ

การรักษา ศีรษะล้านจากกรรมพันธุ์ ระดับที่ 3 ใช้การรักษาทางยา   ร่วมกับการปลูกผมโดยการย้ายเซลล์ แต่ผลการรักษาไม่ค่อยดี เนื่องจากสูญเสียเส้นผมไปเป็นจำนวนมาก การสวมใส่วิก ก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่ง

ศีรษะล้านจากกรรมพันธุ์ ชนิดศีรษะเถิกลึกเข้าไปเป็นง่ามแบบผู้ชาย     แบบที่2 พบได้น้อย ลักษณะที่พบ คือจะมีศีรษะเถิกลึกเข้าไปเป็นง่ามแบบผู้ชาย แต่อาการมักไม่รุนแรงเช่นในผู้ชาย ศีรษะล้าน จากกรรมพันธุ์ แบบที่ 2 นี้ พบร่วมกับการมี ฮอร์โมนเพศชาย ในปริมาณที่สูงกว่าปกติ

การรักษา ศีรษะล้านจากกรรมพันธุ์ แบบที่ 2 นี้ ควรใช้วิธีการปลูกผมโดยการย้ายเซลล์ หลังปลูกผมแล้ว ควรใช้ยาเพื่อชะลอ หรือป้องกันไม่ให้ผมเดิม (ผมที่ไม่ได้ปลูก) ร่วงมากขึ้น มิฉะนั้น ผมเดิมก็จะบางลงอีก และ/หรือ พื้นที่ของศีรษะล้านก็อาจจะเพิ่มขึ้น จนอาจต้องกลับมาปลูกผมซ้ำอีก

แม้ว่าภาวะศีรษะล้านกรรมพันธุ์ในผู้หญิงจะพบได้ไม่มากเมื่อเทียบกับ ผู้ชาย แต่การรักษาทำได้ยากกว่าและอาจได้ผล ไม่ดีเท่าในผู้ชาย เนื่องมาจาก

- ผู้หญิงมักมีความคาดหวังค่อนข้างสูง หลายคนคาดหวังว่า หลังใช้ยา และ/หรือ ปลูกผม แล้ว เส้นผมจะกลับไปหนาเหมือนอย่างที่เคยมี ซึ่งคงเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอน

- เส้นผมตรงบริเวณท้ายทอย ที่จะย้ายมาปลูกทดแทนเส้นผมที่สูญเสียไป มักจะเส้นเล็ก และไม่หนาแน่นเท่าในผู้ชาย จำนวนเซลล์ผมที่ย้ายมาปลูกได้ในการทำแต่ละครั้ง จึงมีจำนวนจำกัด ทำให้ผลของการปลูกผมในแต่ละครั้งไม่ดีเช่นในผู้ชาย จึงอาจต้องทำหลายครั้ง เพื่อให้ได้ผลอย่างที่ต้องการ(กรุณาอ่านเพิ่มเติมในหัวข้อ ต้องรู้ก่อนปลูกผม)

- ยาที่ใช้หยุด หรือชะลอเส้นผมที่จะร่วงต่อไปในอนาคต ได้ผลไม่ดีเช่นในผู้ชาย แม้ว่าจะได้ปลูกผมทดแทนเส้นผมที่สูญเสียไปแล้วก็ตาม แต่เส้นผมที่ยังมีอยู่(ผมที่ไม่ได้ปลูก) ก็ยังอาจจะร่วงต่อไปอีกในอนาคต การใช้ยาเพื่อหยุด หรือชะลอไม่ให้ผมร่วงมากขึ้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง แต่ทว่า ยารักษาผมร่วง จากกรรมพันธุ์ในผู้หญิงในปัจจุบัน มีไม่มาก และได้ผลประมาณ 20%-45% เท่านั้น ขณะที่ยารักษาผมร่วงในผู้ชายได้ผลกว่า 66-88%

2.สาเหตุอื่นที่ไม่ใช่กรรมพันธุ์ พบได้ประมาณ 10% มีมากมายหลายสาเหตุ ที่พบได้บ่อยๆ คือ โรคผมร่วงชนิดเป็นหย่อม (Alopecia Areata) โรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษ โรคโลหิตจาง โรคผิวหนังบางชนิด เช่น โรคเรื้อน โรคเรื้อนกวาง โรคซิฟิลิส โรคจิตที่ชอบถอนผมตัวเอง (Trichotillomania) โรค SLE ภาวะหลังคลอดบุตร ภาวะหลังลดน้ำหนักตัวมาก ๆ
โรคจิตที่ชอบถอนผมตัวเอง
โรคผมร่วงจากโรคจิต
ที่ชอบถอนผมตัวเอง

ภาวะหลังหมดประจำเดือน เนื้องอกของรังไข่ ที่ผลิตฮอร์โมนเพศชาย ยาบางชนิด เช่น ยาเคมีบำบัด ยาลดความดัน ยาลดไขมันในเลือด ยาคุมกำเนิดบางชนิด ยากันชัก ยารักษาภาวะซึมเศร้า ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด ฯลฯ ความเครียด ผู้หญิงที่ชอบรวบผมให้ตึงเกินไปอยู่ตลอดเวลา ก็อาจเป็นสาเหตุทำให้ผมร่วงได้เช่นกัน นอกจากนี้ยังอาจมีสาเหตุอื่น ๆ อีก ซึ่งไม่อาจนำมากล่าวได้หมด ณ ที่นี้

จะเห็นได้ว่า สาเหตุของผมร่วงในผู้หญิงนั้นมีมากมาย การวินิจฉัยแยกโรคจึงจำเป็นต้องอาศัยการซักประวัติ และตรวจร่างกายอย่างละเอียด ในบางกรณียังอาจมีความจำเป็นต้องเจาะเลือด หรือตัดชิ้นเนื้อชิ้นเล็ก ๆ จากบริเวณที่ผมร่วง ส่งไปตรวจหาสาเหตุ เพื่อการวินิจฉัยที่ถูกต้อง

 

โรคผมร่วงชนิดเป็นหย่อม
โรคผมร่วงชนิดเป็นหย่อม
 
          

การรักษาศีรษะล้านจากสาเหตุอื่นที่ไม่ใช่กรรมพันธุ์ กลุ่มนี้ให้รักษาตามสาเหตุ เมื่อรักษาหายแล้ว ส่วนใหญ่เส้นผมจะกลับขึ้นมาเป็นปกติ

หน้าผากสูง หรือกว้างแต่กำเนิด

     3. หน้าผากสูง หรือกว้างแต่กำเนิด มีผู้หญิงอีกจำนวนไม่น้อย ที่ไม่มีปัญหาเรื่องเส้นผม แต่มีหน้าผากสูง หรือหน้าผากกว้างแต่กำเนิด ทำให้ขาดความมั่นใจ และไม่สามารถทำผมบางทรงที่อยากทำได้ ก็มักเข้ามาขอคำปรึกษา ให้ช่วยแก้ไขอยู่เสมอๆ การรักษา ใช้วิธีการปลูกผมโดยการย้ายเซลล์จะได้ผลดี เพราะไม่ต้องพะวงถึงเรื่องเส้นผมที่จะร่วงต่อไปในอนาคต

  แม้ว่าผู้หญิงจะมีข้อจำกัดในการรักษา แต่ก็มิใช่ว่าจะหมดหวัง หากสิ่งที่คุณคาดหวังไว้ มิได้เกินไปกว่าความเป็นจริงที่เทคโนโลยีทางการแพทย์ในปัจจุบันที่จะช่วยคุณได้

ตัวอย่างรูปก่อน-หลังการปลูกผมในผู้หญิงถ้าคุณชอบ webpage ของเรา กรุณาช่วยแชร์ลิงค์ของเราไปให้คนที่กำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาผมร่วงอย่างถูกวิธี หากญาติหรือเพื่อนของคุณกำลังหาความรู้ ข้อเท็จจริง หรือต้องการคำแนะนำ เกี่ยวกับการปลูกผม ช่วยแบ่งปันข้อมูลของเราไปให้เขา เพื่อน/ญาติคุณจะได้ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของเวปไซต์ที่หลอกลวง บิดเบือนข้อเท็จจริง แสวงหาผลประโยชน์จากความไม่รู้ของคน ซ้ำเติมความทุกข์คนศีรษะล้านให้ทุกข์หนักกว่าเดิม โดยอาศัยสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ youtube website หรือจ้างดารามาเพื่อสร้างกระแส คนที่ขาดความระมัดระวัง ขาดความรอบครอบและถ้วนถี่ ก็มักต้องตกเป็นเหยื่อของเขาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ช่วยแบ่งบันลิงค์ของเราไปในกลุ่ม Social Media ของคุณ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Line, Twitter ฯลฯ หรือ แชร์ลิงค์ของเราลงใน Web Board ต่างๆ ก็จะเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะช่วยคนได้อย่างมหาศาล ถ้าเราทุกคนช่วยกันร่วมมือกัน สื่อสารเรื่องดีๆถึงกันและกัน สังคมไทยคงจะน่าอยู่ขึ้นมาก

คุณสามารถช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้อย่างมหาศาล เพียงแค่คลิกเดียวจากปลายนิ้วของคุณ

คลินิกปลูกผม / รูปก่อน-หลังปลูกผมทั้งหมด / รูปก่อน-หลังปลูกผมชาวเอเชีย / รูปก่อน-หลังปลูกผมฝรั่ง / รูปก่อน-หลังปลูกผมสตรี / รูปก่อน-หลังอื่น ๆ / สาเหตุของผมร่วง / ประสบการณ์จากคนไข้ / ปลูกผมแบบไม่ผ่าตัด / การปลูกผมโดยการย้ายเซลล์ / การเปลี่ยนแปลงหลังปลูกผม / ผมปลอม / ผมร่วงในผู้หญิง / ยารักษาผมร่วง / แพทย์และพยาบาล / ความเชื่อความจริง / คำถาม คำตอบ / ต้องรู้ก่อนปลูกผม / รูปถ่าย VS ตัวจริง / อุปสงค์ อุปาทาน / ค่าใช้จ่ายในการปลูกผม / จองคิวปลูกผม / การโอนเงินค่ามัดจำแจ้งการโอนเงิน / แนะนำสถานที่ / เที่ยวบินมาเชียงใหม่ / รถทัวร์มาเชียงใหม่ / รถไฟมาเชียงใหม่ / โรงแรมใกล้คลินิก / แผนที่คลินิกปลูกผม / คลิปวีดีโอปลูกผม / ติดต่อเรา / แผนที่เว็บไซต์


 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร : (081)765-2547 หรือ : (053)357-526
FAX : (053)357-527
Email : [email protected]