การจองคิวปลูกผม

ท่านสามารถติดต่อจองคิวในการ ปลูกผม กับทางคลินิกได้ 2 ทาง ดังนี้ คือ

1. Email: [email protected] หรือ [email protected]
2. โทรศัพท์มาจองคิว ที่หมายเลข โทร.(053)357-526 หรือ (081)765-2547

เมื่อท่านได้คิวปลูกผม(วันและเวลานัด)จากทางคลินิกแล้ว ขอความกรุณาท่านโปรดโอนเงินค่ามัดจำ จำนวนเงิน 17,000 บาท ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนถึงวันนัด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการผ่าตัดปลูกผมและเตรียมห้องผ่าตัด

และเมื่อท่านได้โอนเงินมายังคลินิกแล้ว กรุณา แจ้งให้ทางคลินิกทราบผ่านทางหน้าเวปไซต์ Email โทรศัพท์ SMS หรือ แฟกซ์สลิปใบโอนเงินมายังคลินิกที่หมายเลขแฟกซ์ (053) 357-527 เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงิน

ทางคลินิกจะตอบรับและยืนยันวันนัดให้ท่าน ต่อเมื่อเราได้รับการโอนเงินมาแล้วเท่านั้น เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอยกเลิกวันนัดกับท่าน หากท่านไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น

แม้ว่าท่านได้โอนเงินค่ามัดจำแล้ว หากท่านมีความประสงค์จะยกเลิกการนัดปลูกผมกับทางคลินิก ท่านสามารถกระทำได้ โดยการแจ้งให้เราทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนถึงวันนัด ท่านจะได้รับเงินมัดจำคืนเต็มจำนวน หากพ้นจากกำหนดระยะเวลาดังกล่าวไปแล้ว ท่านไม่สามารถเรียกเงินค่ามัดจำคืนได้

หากท่านมีความประสงค์จะเลื่อนวันนัดปลูกผมกับทางคลินิก กรุณาแจ้งให้ทางคลินิกทราบ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
- แจ้งล่วงหน้ามากกว่า 10 วัน ก่อนถึงวันนัด จะไม่มีค่าธรรมเนียมในการเลื่อน
- แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 10 วัน ก่อนถึงวันนัด จะมีค่าธรรมเนียมในการเลื่อน  ครั้งละ 5,000 บาท เนื่องจากบางครั้งเราไม่สามารถจะหาคนไข้รายใหม่ มาทดแทนได้ ทำให้เราต้องเสียวันทำงานไป

ฉะนั้นก่อนที่ท่านจะจองคิวปลูกผมกับเรา เราขอความกรุณาให้ท่านใช้เวลาศึกษาหาข้อมูลในทุกๆเรื่องให้ครบถ้วนเสียก่อน เมี่อตกลงใจได้แล้วว่าตัวท่านมีความพร้อมและเลือกที่จะปลูกผมกับเรา จึงค่อยดำเนินการนัดหมาย เราไม่มีนโยบายที่จะผูกมัดให้คนไข้มาทำปลูกผมกับเรา ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของตัวคุณเอง

การโอนเงิน สำหรับคนไทยที่อยู่ในประเทศไทย ดูที่นี่ครับ

การโอนเงิน สำหรับคนไทยที่อยู่ต่างประเทศ ดูที่นี่ครับ


ถ้าคุณชอบ webpage ของเรา กรุณาช่วยแชร์ลิงค์ของเราไปให้คนที่กำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาผมร่วงอย่างถูกวิธี หากญาติหรือเพื่อนของคุณกำลังหาความรู้ ข้อเท็จจริง หรือต้องการคำแนะนำ เกี่ยวกับการปลูกผม ช่วยแบ่งปันข้อมูลของเราไปให้เขา เพื่อน/ญาติคุณจะได้ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของเวปไซต์ที่หลอกลวง บิดเบือนข้อเท็จจริง แสวงหาผลประโยชน์จากความไม่รู้ของคน ซ้ำเติมความทุกข์คนศีรษะล้านให้ทุกข์หนักกว่าเดิม โดยอาศัยสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ youtube website หรือจ้างดารามาเพื่อสร้างกระแส คนที่ขาดความระมัดระวัง ขาดความรอบครอบและถ้วนถี่ ก็มักต้องตกเป็นเหยื่อของเขาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ช่วยแบ่งบันลิงค์ของเราไปในกลุ่ม Social Media ของคุณ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Line, Twitter ฯลฯ หรือ แชร์ลิงค์ของเราลงใน Web Board ต่างๆ ก็จะเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะช่วยคนได้อย่างมหาศาล ถ้าเราทุกคนช่วยกันร่วมมือกัน สื่อสารเรื่องดีๆถึงกันและกัน สังคมไทยคงจะน่าอยู่ขึ้นมาก

คุณสามารถช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้อย่างมหาศาล เพียงแค่คลิกเดียวจากปลายนิ้วของคุณ

คลินิกปลูกผม / รูปก่อน-หลังปลูกผมทั้งหมด / รูปก่อน-หลังปลูกผมชาวเอเชีย / รูปก่อน-หลังปลูกผมฝรั่ง / รูปก่อน-หลังปลูกผมสตรี / รูปก่อน-หลังอื่น ๆ / สาเหตุของผมร่วง / ประสบการณ์จากคนไข้ / ปลูกผมแบบไม่ผ่าตัด / การปลูกผมโดยการย้ายเซลล์ / การเปลี่ยนแปลงหลังปลูกผม / ผมปลอม / ผมร่วงในผู้หญิง / ยารักษาผมร่วง / แพทย์และพยาบาล / ความเชื่อความจริง / คำถาม คำตอบ / ต้องรู้ก่อนปลูกผม / รูปถ่าย VS ตัวจริง / อุปสงค์ อุปาทาน / ค่าใช้จ่ายในการปลูกผม / จองคิวปลูกผม / การโอนเงินค่ามัดจำแจ้งการโอนเงิน / แนะนำสถานที่ / เที่ยวบินมาเชียงใหม่ / รถทัวร์มาเชียงใหม่ / รถไฟมาเชียงใหม่ / โรงแรมใกล้คลินิก / แผนที่คลินิกปลูกผม / คลิปวีดีโอปลูกผม / ติดต่อเรา / แผนที่เว็บไซต์


 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร : (081)765-2547 หรือ : (053)357-526
FAX : (053)357-527
Email : [email protected]