ปลูกผมแบบไม่ผ่าตัด/ปลูกผมไร้แผลเป็น

      ปัจจุบันเทคนิคการปลูกผมมี 3 วิธี คือ

1.วิธีผ่าตัดเล็ก โดยตัดหนังศีรษะออกมาแถบหนึ่ง เย็บหนังศีรษะเข้าหากัน แล้วนำแถบผมที่ได้มาแบ่งเซลล์ผมออกเป็นกอๆ(กราฟ) โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ วิธีนี้มีชื่อเรียกทางการแพทย์ว่า Follicular Unit Transplantation หรือ Strip Technique ขอเรียกสั้นๆว่า วิธี FUT

ที่คลินิกเราเลือกปลูกผมด้วยวิธีนี้ เพราะเส้นผมที่ปลูกขึ้นดี และแผลเป็นที่หนังศีรษะก็น้อยและเสียค่าใช้จ่ายถูกกว่า

ก่อนการปลูกผม ด้วยวิธี FUT หลังปลูกผม ด้วยวิธี FUT
รูปที่ 1 ก่อนการปลูกผม ด้วยวิธี FUT รูปที่ 2 หลังปลูกผม ด้วยวิธี FUT
รูปที่ 3 แผลเป็นด้านหลัง จากการปลูกผมด้วยวิธี FUT (ในคนไข้รายเดียวกัน)

2.วิธีถอนผมมาปลูก โดยใช้เครื่องมือคล้ายๆสว่านเจาะตรงรูของเส้นผมทีละรู แล้วใช้คีมปลายแหลมถอนเซลล์ผมออกจากหนังศีรษะ วิธีนี้มีชื่อเรียกทางการแพทย์ว่า Follicular Unit Extraction หรือมักใช้คำโฆษณาว่า ปลูกผมแบบไม่ผ่าตัด หรือ ปลูกผมไร้แผลเป็น ขอเรียกสั้นๆว่า วิธี FUE

อันที่จริงแล้วชื่อที่ถูกต้องควรเป็น "การปลูกผมแบบถอนผมมาปลูก" หรือ "การปลูกผมแบบใช้สว่านเจาะ"  ไม่ใช่ "การปลูกผมแบบไม่ผ่าตัด หรือ ปลูกผมไร้แผลเป็น" แต่เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ จึงบิดเบือนใช้คำว่า "ปลูกผมแบบไม่ผ่าตัด หรือ ปลูกผมไร้แผลเป็น" เพื่อให้ดูไม่น่ากลัว แต่แท้ที่จริงแล้ว ก็เป็นการปลูกผมแบบผ่าตัดชนิดหนึ่งและก็มีแผลเป็นที่หนังศีรษะเช่นกัน

3.การปลูกผมโดยใช้หุ่นยนต์ (the ARTAS® Robotic Procedure) ก็จัดเป็น การปลูกผมแบบ FUE หรือการถอนผมมาปลูกชนิดหนึ่ง เพียงแต่ใช้หุ่นยนต์ช่วยเหลือแพทย์ในการเจาะรูของเส้นผมด้านหลังและนำออกจากหนังศีรษะเท่านั้น


ส่วนการนำเซลล์ผมมาปลูกยังบริเวณศีรษะล้าน ไม่ว่าจะเป็นวิธี FUT, FUE หรือ the ARTAS® Robotic Procedure ไม่มีความแตกต่างกัน เพราะต้องใช้คนปลูกทั้งสิ้น

 

      ดังนั้นความสวยงาม ความเป็นธรรมชาติของเส้นผมที่ขึ้นมาใหม่จาการปลูกผม จึงไม่ขึ้นกับวิธี FUT, FUE หรือ the ARTAS® Robotic Procedure แต่อยู่ที่ความชำนาญของแพทย์และทีมงานที่ปลูกผม

ปลูกผมแบบไม่ผ่าตัดจริงหรือ?
             คำว่า “ผ่าตัด” ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Surgery”
Dictionary ภาษาอังกฤษ ให้ความหมายว่า A surgical operation or procedure, especially one involving the removal or replacement of a diseased organ or tissue แปลว่า การศัลยกรรมหรือขบวนการโดยเฉพาะ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเอาอวัยวะหรือเนื้อเยื่อที่เกิดจากโรคออกหรือปลูกถ่ายเข้าไปทดแทน
             การปลูกผมแบบ FUE และ การใช้หุ่นยนต์ปลูกผม ก็ต้องนำเนื้อเยื่อ (เซลล์ผม) ออกจากร่างกายแล้วนำเนื้อเยื่อนั้นไปปลูกถ่ายทดแทน เช่นเดียวกันกับวิธี FUT ฉะนั้นการปลูกผมแบบ FUE และ การใช้หุ่นยนต์ปลูกผม จึงจัดเป็นการผ่าตัดเช่นเดียวกัน  คำโฆษณาที่ว่า ปลูกผมแบบไม่ผ่าตัด จึงไม่เป็นความจริง แต่เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ
              ในโลกยุคปัจจุบัน อะไรที่เราไม่รู้ เราถาม Google ได้ ลองถาม Google ดูว่า “Is follicular unit extraction (FUE) a surgical or non surgical procedure” ทุก website ที่ปรากฏก็ตอบตรงกันว่า Follicular Unit Extraction (FUE) is a surgical method for obtaining hair for transplantation.
               แต่คนไทยแปลเก่งกว่า Google แปลคำว่า “Follicular Unit Extraction (FUE)” เป็น “การปลูกผมแบบไม่ผ่าตัด” หรือ "ปลูกผมไร้แผลเป็น" แต่แท้ที่จริงแล้ว FUE ก็เป็นการปลูกผมแบบผ่าตัดเหมือนกัน เพราะต้องฉีดยาชา และใช้เครื่องมือคล้ายๆสว่าน เจาะเข้าไปที่หนังศีรษะเพื่อถอนรากผมมาปลูก จำนวนรูที่เจาะก็จะมักจะมากกว่าจำนวนกอผม(กราฟ)ที่นำมาปลูก เช่น คำนวณว่าจะปลูก 2000 กอ(กราฟ) ก็ต้องเจาะมากกว่า 2000 รู (เจาะ 1 รู ได้ 1 กราฟ) เพราะ เกิดการสูญเสียในระหว่างการเจาะและถอนผมมาปลูก ความสูญเสียเกิดขึ้น 5-50% ขึ้นอยู่กับความชำนาญของแพทย์ที่ทำการเจาะและถอนผมมาปลูก รูที่เจาะและถอนผมมาปลูกก็จะปล่อยให้หายเองโดยไม่มีการเย็บ เลยมีการใช้คำโฆษณาว่า "ปลูกผมไร้แผลเย็บ" เพื่อให้ดูไม่น่ากลัว สรุปแล้ว คำว่า “การปลูกผมแบบไม่ผ่าตัด”  "ปลูกผมไร้แผลเป็น" หรือ "ปลูกผมไร้แผลเย็บ" ก็คือการปลูกผมแบบ FUE หรือ "การปลูกผมแบบถอนผมมาปลูก" นั่นเอง และ การปลูกผมแบบ FUE ก็เป็นการผ่าตัดและเกิดแผลเป็นหลังการปลูกผมเช่นเดียวกัน

ก่อนการปลูกผม ด้วยวิธี FUT หลังปลูกผม ด้วยวิธี FUT
รูปที่ 4 คนไข้รายหนึ่งที่ได้รับการปลูกผมแบบ FUE ประมาณ 2000 กราฟ(กอ) จากคลินิกแห่งหนึ่ง วงสีแดงแสดงให้เห็นแผลเป็นจากการถอนผมไปปลูก สังเกตเห็นได้เมื่อตัดผมสั้น บริเวณที่ถูกถอนผมไปปลูกจะเป็นแผลเป็น และแผลเป็นอยู่ใกล้ๆกัน ทำให้เส้นผมตรงนั้นบางลงอย่างมากจนแลเห็นได้ด้วยสายตา
      คนไทยชอบหลอกคนไทยด้วยกันเอง แต่กลับไม่กล้าหลอกฝรั่ง เพราะกลัวฝรั่งเขาจะฟ้องร้องเอา เวปเพจในหน้าภาษาอังกฤษ จึงไม่พบคำโฆษณาว่า Non surgical hair transplant (ปลูกผมแบบไม่ผ่าตัด)แต่อย่างใด
      น่าเสียดายที่แพทยสภามีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอที่จะตรวจสอบข้อความที่โฆษณาเหล่านั้น ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๙ บัญญัติไว้ว่า
“ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องไม่หลอกลวงผู้ป่วยให้หลงเข้าใจผิดเพื่อประโยชน์ของตน”

ปลูกผมไร้แผลเป็นจริงหรือ?
      โดยแท้จริงแล้ว การปลูกผมโดยวิธี FUE ก็มีแผลเป็นเช่นเดียวกันกับวิธี FUT เพียงแต่ว่า แผลเป็นมีลักษณะเป็นจุด ๆ อยู่กระจัดกระจาย ไม่เห็นเป็นเส้นเหมือนแผลเป็นจากการปลูกผมแบบ FUT แต่ถ้าโกนผม ก็จะเห็นแผลเป็นเช่นเดียวกัน ในคนไข้บางรายซึ่งจำเป็นต้องปลูกผมซ้ำหลายครั้ง จุดเหล่านี้ก็จะเพิ่มขึ้นและอยู่ใกล้กัน จนสามารถสังเกตเห็นได้ และบางครั้งจุดเหล่านี้อาจมีสีเข้มหรือจางกว่าสีของหนังศีรษะ ทำให้เห็นรอยจุดชัดเจนขึ้น หากคำนวณด้วยหลักทางคณิตศาสตร์แล้ววิธี FUE กลับมีแผลเป็นมากกว่า วิธี FUT เสียอีก

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ishrs.org/article/comparison-between-strip-harvesting-and-follicular-unit-extraction-fair-and-balanced-view
ข้อมูลนี้เป็นของสมาคมปลูกผมนานาชาติ( International Society Hair Restoration Surgery www.ishrs.org ) ที่เผยแพร่ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วโลก

ข้อดี ของการปลูกผมแบบ FUE คือ
-วิธีปลูกผมแบบ FUE เป็นวิธีปลูกผมแบบใหม่ มีข้อดีคือหลัง ปลูกผม คนไข้อาจจะรู้สึกเจ็บแผลด้านหลังน้อยกว่าเพราะไม่ได้ตัดชิ้นเนื้อออกมาและไม่รู้สึกตึงหนังศีรษะ เหมือนวิธี FUT แต่ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ในหมู่แพทย์ปลูกผมว่า เจ็บน้อยกว่าจริงหรือไม่
-วิธีปลูกผมแบบ FUE เหมาะกับการปลูกผมที่ใช้จำนวนกอผม(กราฟ)ไม่มากนัก และสามารถเลือกเอาเส้นผมที่มีขนาดเล็กมาปลูกได้ จึงเหมาะกับการปลูกคิ้ว ปลูกขนตา จะทำให้ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้น
-วิธี FUE สามารถนำขนจากส่วนอื่นของร่างกาย เช่น หนวด เครา ขนหน้าอก ขนแขน ขนหน้าแข้ง ฯลฯ มาปลูกที่ศีรษะได้ แต่ก็มีข้อที่ควรคำนึงถึงก็คือ ขนที่นำมาปลูกมีลักษณะหยิก และไม่งอกยาวเหมือนเส้นผมที่หนังศีรษะ จึงอาจดูไม่เป็นธรรมชาติ และยากที่จะกำจัดหรือแก้ไข

คนไข้รายนี้ได้รับการปลูกผมจากคลินิกแห่งหนึ่ง โดยนำขนหน้าอก มาปลูกบนศีรษะด้วยวิธี FUE คนไข้รายนี้ได้รับการปลูกผมจากคลินิกแห่งหนึ่ง โดยนำขนหน้าอก มาปลูกบนศีรษะด้วยวิธี FUE 2

รูปที่ 5 คนไข้รายนี้ได้รับการปลูกผมจากคลินิกแห่งหนึ่ง โดยนำขนหน้าอก มาปลูกบนศีรษะด้วยวิธี FUE

ข้อเสียของการปลูกผมแบบ FUE คือ
-วิธี FUE แพทย์ส่วนใหญ่นิยมโกนผมด้านหลังจนสั้นติดหนังศีรษะ เพื่อง่ายต่อการถอนผมมาปลูก ซึ่งคนไข้บางคนอาจไม่รู้มาก่อน หลายคนตั้งคำถามว่าคนไข้ที่ปลูกผมโดยวิธี FUE จะกลับไปทำงานหรือออกสังคมได้อย่างไร โดยไม่ให้คนอื่นรับรู้ว่าไปปลูกผมมา และกว่าเส้นผมจะขึ้นมาเป็นปกติ ต้องใช้เวลากี่เดือน

-รากผมที่ดึงออกจากหนังศีรษะ อาจจะขาดและไม่สมบูรณ์ ทำให้การขึ้นของผมไม่ดีเท่าวิธี FUT ยิ่งในคนที่มีเส้นผมหยิก รากผมจะโค้งงอ คนหนังศีรษะตึง ฯลฯ การปลูกผมแบบ FUE จะยิ่งทำให้รากผมมีโอกาสขาดมากขึ้น

-วิธี FUE อาจจำเป็นต้องนำเอาเซลล์ผมที่อยู่เหนือบริเวณท้ายทอยมาปลูก เซลล์ผมที่อยู่เหนือบริเวณท้ายทอยเป็นเซลล์ผมที่ไม่ถาวร ฉะนั้นเซลล์ผมที่นำมาปลูกจึงอาจอยู่ไม่ถาวร
-การปลูกผมแบบ FUE ใช้เวลาค่อนข้างมาก ทำให้การปลูกผมแต่ละครั้ง ได้จำนวนกอผม (กราฟ) ไม่มากเท่าวิธี FUT จึงอาจจำเป็นต้องปลูกหลายครั้งกว่าจะจบ
-ค่าปลูกผมโดยวิธี FUE จะแพงกว่าแบบ FUT ประมาณ 2 เท่า

-การปลูกผมโดยใช้หุ่นยนต์ (the ARTAS® Robotic Procedure) ซึ่งจัดเป็นการปลูกผมด้วยวิธี FUE แบบหนึ่ง ที่กำลังมาแรง เพราะค่ารักษาแพง และทำรายได้อย่างมหาศาล ถ้าหุ่นยนต์ทำได้ดีจริง แพทย์ก็ไม่จำเป็นต้องลงมือทำเอง แค่ลงทุนซื้อหุ่นยนต์มาช่วยทำ หุ่นยนต์ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ทำงานได้ทั้งวันทั้งคืน ไม่ช้าก็คุ้มค่าเงินที่ลงทุนไป แต่อย่าลืมว่าหุ่นยนต์ก็มีหน้าที่แค่ช่วยเหลือแพทย์ในการเจาะรูของเส้นผมด้านหลังและนำออกจากหนังศีรษะเท่านั้น ส่วนการนำเซลล์ผมมาปลูกยังบริเวณศีรษะล้าน หุ่นยนต์ไม่สามารถทำได้ ยังต้องอาศัยคนปลูกอยู่ดี ดังนั้นความสวยงาม ความเป็นธรรมชาติของเส้นผม ที่ขึ้นมาใหม่จาการปลูกผม จึงไม่ขึ้นกับวิธี FUT, FUE หรือ หุ่นยนต์ แต่อยู่ที่ความชำนาญของแพทย์และทีมงานที่ปลูกผม

      การประดิษฐ์หุ่นยนต์ปลูกผมขึ้นมา อาจเป็นเพราะต้องการให้การปลูกผมเป็นงานอุตสาหกรรม เนื่องจากสามารถสร้างรายได้อย่างมหาศาล โดยไม่ได้คำนึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่า การปลูกผมเป็นงานศิลปะ เป็นงานที่ละเอียดซับซ้อน ที่ต้องอาศัยทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในศิลปะการปลูกผม ผลงานจึงจะออกมาดีและมีคุณค่า ถ้าหุ่นยนต์ทำงานได้ดีเท่าแพทย์ปลูกผม ก็คงหนีไม่พ้นที่จะใช้หุ่นยนต์มาทำงานแทนแพทย์สาขาอื่นๆได้เช่นกัน โรงพยาบาลก็ไม่มีความจำเป็นต้องจ้างแพทย์มารักษาคนไข้อีกต่อไป แต่ใช้หุ่นยนต์รักษาคนไข้แทนแพทย์ นวัตกรรมการรักษาคนไข้ด้วยหุ่นยนต์ ก็คงเป็นสิ่งประดิษฐ์สุดยอดเท่าที่มนุษย์เคยมีมา ไม่เพียงแต่อาชีพแพทย์เท่านั้น วิชาชีพอื่นๆก็คงหนีไม่พ้นเช่นกัน

      แม้ว่าปัจจุบันการปลูกผมด้วย FUE และหุ่นยนต์ กำลังได้รับความนิยมมากขึ้น แต่ก็ยังไม่สามารถมาแทนที่การปลูกผมแบบ FUT ได้ เนื่องจากผลดี ผลเสีย ดังกล่าวข้างต้น

ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง   ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภทรัพย์และเกียรติยศ จะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์

คำสอนของ สมเด็จพระบรมราชชนกถ้าคุณชอบ webpage ของเรา กรุณาช่วยแชร์ลิงค์ของเราไปให้คนที่กำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาผมร่วงอย่างถูกวิธี หากญาติหรือเพื่อนของคุณกำลังหาความรู้ ข้อเท็จจริง หรือต้องการคำแนะนำ เกี่ยวกับการปลูกผม ช่วยแบ่งปันข้อมูลของเราไปให้เขา เพื่อน/ญาติคุณจะได้ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของเวปไซต์ที่หลอกลวง บิดเบือนข้อเท็จจริง แสวงหาผลประโยชน์จากความไม่รู้ของคน ซ้ำเติมความทุกข์คนศีรษะล้านให้ทุกข์หนักกว่าเดิม โดยอาศัยสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ youtube website หรือจ้างดารามาเพื่อสร้างกระแส คนที่ขาดความระมัดระวัง ขาดความรอบครอบและถ้วนถี่ ก็มักต้องตกเป็นเหยื่อของเขาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ช่วยแบ่งบันลิงค์ของเราไปในกลุ่ม Social Media ของคุณ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Line, Twitter ฯลฯ หรือ แชร์ลิงค์ของเราลงใน Web Board ต่างๆ ก็จะเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะช่วยคนได้อย่างมหาศาล ถ้าเราทุกคนช่วยกันร่วมมือกัน สื่อสารเรื่องดีๆถึงกันและกัน สังคมไทยคงจะน่าอยู่ขึ้นมาก

คุณสามารถช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้อย่างมหาศาล เพียงแค่คลิกเดียวจากปลายนิ้วของคุณ

คลินิกปลูกผม / รูปก่อน-หลังปลูกผมทั้งหมด / รูปก่อน-หลังปลูกผมชาวเอเชีย / รูปก่อน-หลังปลูกผมฝรั่ง / รูปก่อน-หลังปลูกผมสตรี / รูปก่อน-หลังอื่น ๆ / สาเหตุของผมร่วง / ประสบการณ์จากคนไข้ / ปลูกผมแบบไม่ผ่าตัด / การปลูกผมโดยการย้ายเซลล์ / การเปลี่ยนแปลงหลังปลูกผม / ผมปลอม / ผมร่วงในผู้หญิง / ยารักษาผมร่วง / แพทย์และพยาบาล / ความเชื่อความจริง / คำถาม คำตอบ / ต้องรู้ก่อนปลูกผม / รูปถ่าย VS ตัวจริง / อุปสงค์ อุปาทาน / ค่าใช้จ่ายในการปลูกผม / จองคิวปลูกผม / การโอนเงินค่ามัดจำแจ้งการโอนเงิน / แนะนำสถานที่ / เที่ยวบินมาเชียงใหม่ / รถทัวร์มาเชียงใหม่ / รถไฟมาเชียงใหม่ / โรงแรมใกล้คลินิก / แผนที่คลินิกปลูกผม / คลิปวีดีโอปลูกผม / ติดต่อเรา / แผนที่เว็บไซต์


 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร : (081)765-2547 หรือ : (053)357-526
FAX : (053)357-527
Email : [email protected]