ต้องรู้ก่อน ปลูกผม

     ทฤษฎีของการปลูกผมกล่าวไว้ว่า "การที่เส้นผมของคนเรา จะบางลงจนสามารถสังเกตเห็นได้นั้น ความหนาแน่นของเส้นผม หรือปริมาณเนื้อผมของคน ๆ นั้น จะต้องลดลงไปอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง หรือ 50 เปอร์เซนต์" เช่น สมมุติว่าความหนาแน่นของ เส้นผม ในคนปกติมีจำนวน 160 เส้นต่อ 1 ตร.ซม.นั่นแสดงว่า เขาต้องสูญเสียเส้นผม ไปอย่างน้อย 80 เส้นต่อ 1 ตร.ซม. หรือ เส้นผมของเขายังมีจำนวนเท่าเดิมแต่มีขนาดเล็กลงครึ่งหนึ่งของเส้นผมปกติ(จากอิทธิพลของ ฮอร์โมนเพศชาย) คนอื่นจึงจะสังเกตได้ว่าผมของเขาบางลง หากเขาสูญเสีย เส้นผม หรือปริมาณเนื้อผมหายไปน้อยกว่านั้น ก็จะไม่มีใครสามารถบอกได้
     ด้วยเหตุนี้เป้าหมายของการปลูกผม จึงไม่ใช่การย้ายเส้นผมมาปลูกทดแทนเส้นผมที่สูญเสียไปทั้ง 100 เปอร์เซนต์ เพียงแต่ปลูกให้ได้ความหนาแน่นประมาณ 50 เปอร์เซนต์ของความหนาแน่นเดิม ก็เพียงพอที่จะทำให้ดูเกือบเป็นปกติแล้ว
       ต้องไม่ลืมว่า การปลูกผม เป็นการย้ายเซลล์เส้นผม ตรงบริเวณท้ายทอย และ/หรือ ขมับทั้งสองข้างมาปลูกทดแทนเส้นผมที่สูญเสียไป ฉะนั้น เส้นผม ตรงบริเวณท้ายทอย และ/หรือขมับทั้งสองข้างก็จะลดจำนวนลงไปเช่นเดียวกัน ยิ่งศีรษะล้านลุกลามมากขึ้นเท่าใดก็เท่ากับว่า เส้นผมตรงบริเวณด้านหลังชึ่งสามารถจะย้ายมาปลูกได้ ยิ่งเหลือน้อยลงเท่านั้น นอกจากนี้พื้นที่ของศีรษะล้านก็มักจะเป็นมากขึ้นตามอายุ ยิ่งเริ่มเป็นตอนอายุน้อยเท่าใด โอกาสที่จะเกิดศีรษะล้าน เป็นบริเวณกว้างก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นและในปัจจุบันก็ยังไม่มีใคร (แม้แต่แพทย์เอง) ที่สามารถจะพยากรณ์ได้ว่าในอนาคตคุณจะศีรษะล้านมากน้อยแค่ไหน ฉะนั้น การปลูกผม จึงต้องมีการวางแผนการรักษาอย่างรอบคอบ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณยังมีผมด้านหลังเหลือไว้ใช้ปลูกได้อีกในอนาคต
     ในการปลูกผมแต่ละครั้ง หากพื้นที่ของศีรษะล้านมีไม่มากนัก เช่นไม่เกิน 50-60  ตร.ซม. ด้วยเทคนิคของคลินิกเราในปัจจุบัน เราสามารถปลูกผมให้ได้ความหนาแน่น 50 เปอร์เซนต์ของความหนาแน่นเส้นผมเดิมในการปลูกครั้งเดียว (ความหนาแน่นในการปลูกผม แต่ละครั้งอาจแตกต่างกันได้ตั้งแต่ 25-50 เปอร์เซนต์ของความหนาแน่นของผมเดิม ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความชำนาญของแต่ละสถานพยาบาล ฉะนั้นจำนวนกอผม ที่ประเมินให้แก่คนไข้ของแต่ละสถานพยาบาลจึงแตกต่างกัน) จากประสบการณ์ของเราพบว่า คนไข้ส่วนใหญ่พอใจต่อผลการรักษา และไม่ต้องการปลูกซ้ำอีก แต่ก็มีคนไข้อีกจำนวนหนึ่ง เช่น ในกลุ่มคนอายุน้อย หรือ กลุ่มที่มีลักษณะด้อยของเส้นผม เช่น ผมเส้นเล็ก เส้นผมที่ย้ายมาปลูกมีความหนาแน่นน้อย ผมเส้นตรง(ไม่หยิก) สีของผิวหนังตัดกับสีของเส้นผม ฯลฯ ซึ่งถือว่าเป็นลักษณะด้อยในการปลูกผม  ก็อาจจำเป็นต้องกลับมาปลูกซ้ำอีก ด้วยเหตุนี้เราจึงไม่สามารถจะบอกได้ว่าการปลูกผม จะจบได้ภายในครั้งเดียวหรือไม่(ทั้งๆที่ตามทฤษฎีแล้วน่าจะจบ)  หากท่านสังเกตุดูจากรูปในเวปไซต์ของเราในหัวข้อ "รูปก่อน-หลังการ ปลูกผม" ก็จะพบว่า คนไข้บางคน ศีรษะล้าน เล็กน้อยแต่ปลูกไปถึง 2 ครั้ง ในขณะที่บางคน ศีรษะล้าน มากกว่าแต่กลับปลูกแค่ครั้งเดียว เนื่องจากความพอใจของแต่ละคนก็ไม่เท่ากัน
       สำหรับคนที่มีศีรษะล้าน เป็นบริเวณกว้าง การปลูกผม คงไม่สามารถจะจบได้ภายในครั้งเดียวอย่างแน่นอน บางรายอาจต้องปลูกถึง 3-4 ครั้ง และความหนาแน่นของผมก็อาจน้อยกว่า 50 เปอร์เซนต์ของเส้นผมเดิม ในบางรายอาจจะไม่สามารถที่จะปลูกให้ครอบคลุมพื้นที่ ศีรษะล้าน ทั้งหมดก็เป็นได้ เนื่องจากเส้นผมด้านหลังที่จะย้ายมาปลูกมีจำนวนจำกัด
        แม้ว่าจะได้ปลูกผมทดแทนเส้นผมที่สูญเสียไปแล้วก็ตาม แต่เส้นผมที่ยังมีอยู่(ผม ที่ไม่ได้ปลูก) ก็ยังอาจจะร่วงต่อไปอีกในอนาคต การใช้ยาเพื่อหยุด หรือชะลอไม่ให้ผมร่วงมากขึ้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะหากเส้นผมเดิมของคุณยังคงร่วงต่อไป คุณก็ต้องกลับมาปลูกผมเพิ่มเติมอีก และเซลล์เส้นผมด้านหลังที่จะย้ายมาปลูกได้ ก็อาจจะมีจำนวนไม่เพียงพอ ที่จะนำมาปลูกให้ครอบคลุมพื้นที่ศีรษะล้านที่เพิ่มขึ้น หลังการปลูกผมแล้ว ท่านจึงควรใช้ ยารักษาผมร่วง ควบคู่ไปด้วยอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้ภาวะศีรษะล้าน ลุกลามมากขึ้นอีก
       โดยปกติแล้ว ผมที่ปลูกจะเริ่มขึ้นประมาณ 3-4 เดือน และขึ้นจนหมดภายใน 6-7 เดือนหลังการปลูกผม แต่ในบางครั้ง ผมที่ปลูกอาจจะขึ้นช้ากว่าปกติ บางรายอาจกินเวลานานถึง 1 ปี ถึง ปีครึ่ง เมื่อเส้นผมที่ปลูกขึ้นมาใหม่แล้่ว มันก็จะอยู่กับคุณตลอดไป แม้ร่วงไปแล้วก็จะงอกใหม่อีกเช่นเดิม


ถ้าคุณชอบ webpage ของเรา กรุณาช่วยแชร์ลิงค์ของเราไปให้คนที่กำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาผมร่วงอย่างถูกวิธี หากญาติหรือเพื่อนของคุณกำลังหาความรู้ ข้อเท็จจริง หรือต้องการคำแนะนำ เกี่ยวกับการปลูกผม ช่วยแบ่งปันข้อมูลของเราไปให้เขา เพื่อน/ญาติคุณจะได้ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของเวปไซต์ที่หลอกลวง บิดเบือนข้อเท็จจริง แสวงหาผลประโยชน์จากความไม่รู้ของคน ซ้ำเติมความทุกข์คนศีรษะล้านให้ทุกข์หนักกว่าเดิม โดยอาศัยสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ youtube website หรือจ้างดารามาเพื่อสร้างกระแส คนที่ขาดความระมัดระวัง ขาดความรอบครอบและถ้วนถี่ ก็มักต้องตกเป็นเหยื่อของเขาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ช่วยแบ่งบันลิงค์ของเราไปในกลุ่ม Social Media ของคุณ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Line, Twitter ฯลฯ หรือ แชร์ลิงค์ของเราลงใน Web Board ต่างๆ ก็จะเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะช่วยคนได้อย่างมหาศาล ถ้าเราทุกคนช่วยกันร่วมมือกัน สื่อสารเรื่องดีๆถึงกันและกัน สังคมไทยคงจะน่าอยู่ขึ้นมาก

คุณสามารถช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้อย่างมหาศาล เพียงแค่คลิกเดียวจากปลายนิ้วของคุณ

คลินิกปลูกผม / รูปก่อน-หลังปลูกผมทั้งหมด / รูปก่อน-หลังปลูกผมชาวเอเชีย / รูปก่อน-หลังปลูกผมฝรั่ง / รูปก่อน-หลังปลูกผมสตรี / รูปก่อน-หลังอื่น ๆ / สาเหตุของผมร่วง / ประสบการณ์จากคนไข้ / ปลูกผมแบบไม่ผ่าตัด / การปลูกผมโดยการย้ายเซลล์ / การเปลี่ยนแปลงหลังปลูกผม / ผมปลอม / ผมร่วงในผู้หญิง / ยารักษาผมร่วง / แพทย์และพยาบาล / ความเชื่อความจริง / คำถาม คำตอบ / ต้องรู้ก่อนปลูกผม / รูปถ่าย VS ตัวจริง / อุปสงค์ อุปาทาน / ค่าใช้จ่ายในการปลูกผม / จองคิวปลูกผม / การโอนเงินค่ามัดจำแจ้งการโอนเงิน / แนะนำสถานที่ / เที่ยวบินมาเชียงใหม่ / รถทัวร์มาเชียงใหม่ / รถไฟมาเชียงใหม่ / โรงแรมใกล้คลินิก / แผนที่คลินิกปลูกผม / คลิปวีดีโอปลูกผม / ติดต่อเรา / แผนที่เว็บไซต์


 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร : (081)765-2547 หรือ : (053)357-526
FAX : (053)357-527
Email : [email protected]